Nieuws

Geen grote zorgen blauwtong, meer... 

 

De wolf rukt op, 
straks probleem in NL?

lees artikel (in Duits)

 

TE KOOP:

Suffolk Uithangbord
lees meer...

Geachte heer Haverslag,

Bij deze informeer ik u over de beoordeling van de door u ingediende jaarlijkse rapportage als bedoeld in artikel 9, derde lid, van de Verordening erkenningsvoorwaarden voor stamboeken, prestatieonderzoek en fokwaardeschatting (PVV) 2010.

Uw organisatie heeft op 2 mei 2013 de jaarrapportage over het jaar 2012 ingediend. De stukken zijn beoordeeld en vervolgens voorgelegd aan de Commissie Erkenningen en Toezicht Schapen- en geiten fokkerij (Commissie ETS). De Commissie ETS heeft naar aanleiding hiervan niet om nadere informatie verzocht. Wel is er door de Commissie ETS een aandachtspunt gesignaleerd waar het Productschap Vee en Vlees (of diens rechtsopvolger) tijdens de volgende jaarrapportage meer inzicht in wil krijgen. Hieronder wordt dit punt weergegeven:

In de rapportage over het prestatieonderzoek en de fokwaardeschatting wordt voor het prestatieonderzoek verwezen naar de NSFO en voor de fokwaardeschatting naar CRV. Meer inzicht is gewenst in hoe de terugkoppeling van de NSFO en CRV aan het stamboek plaatsvindt en hoe de kwaliteitsborging is geregeld. Welke gegevens worden door de NSFO en CRV teruggekoppeld aan het stamboek? Krijgt u bijvoorbeeld een terugkoppeling over de kwaliteit van de gegevens van het prestatieonderzoek en de fokwaardeschatting en de eventuele problemen die hier door ontstaan?

De jaarrapportage over 2012 heeft overigens voldoende inzicht gegeven in de stamboekhuishouding van het Suffolk Stamboek Nederland. Hiermee heeft uw organisatie aan de jaarlijkse rapportageplicht voldaan. Voor de rapportage over het jaar 2013 is het gewenst meer inzicht te geven.

Tenslotte deel ik u mede dat met de aanstaande opheffing van het Productschap Vee en Vlees de fokkerijtaken vanaf 1 januari 2014 worden voortgezet onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Economische Zaken. Enkele medewerkers die thans betrokken zijn bij deze werkzaamheden zullen ook na 1 januari bij een onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken het aanspreekpunt blijven. Binnenkort volgt hierover officiële berichtgeving.

Agenda 2017

07 april: Ledenvergadering in de keet van Heerde, aanvang 20.00uur

Facebook

 

Suffolkweb

SuffolkFolks

Log in op Suffolkweb voor de laatste digitale SuffolkFolks

Suffolk Stamboek Nederland 2015