Nieuws

Geen grote zorgen blauwtong, meer... 

 

De wolf rukt op, 
straks probleem in NL?

lees artikel (in Duits)

 

TE KOOP:

Suffolk Uithangbord
lees meer...

 

Steekproef scrapiegevoeligheid:               

Elk jaar voert de GD in het kader van borging van het scrapiecertificeringsprogramma een zogenoemde steekproef uit. In de afgelopen jaren heeft de GD deze steekproef in samenwerking met verschillende stamboeken (o.a. Blauwe Texelaar, Hampshire Down, Swifter) uitgevoerd.

Afgelopen maand heeft de GD het SSN benaderd over samenwerking aan deze steekproef voor scrapiegevoeligheid in 2014.  Bij de steekproef wordt een controle gedaan van scrapiegevoeligheid van rammen, waarvan de scrapiegevoeligheid op basis van afstamming is verstrekt . Er is voorgesteld om houders van rammen, die in de afgelopen jaren veel invloed hebben op de fokkerij, de scrapiegenotypering van hun ram te laten controleren.

Een voorwaarde aan deze rammen is dat de scrapiegevoeligheid van de rammen is
afgegeven op basis van resistent-status van het bedrijf van geboorte (het zogenoemde “papieren genotype”).

De GD zal op korte termijn de eigenaren van rammen die voldoen aan de gestelde voorwaarde aanschrijven en tevens zal in deze brief worden beschreven hoe de steekproef in zijn werk gaat.


Let wel, het gaat op vrijwillige basis en de kosten voor bloedafname zijn voor de eigenaar. U kunt het natuurlijk wel combineren als er toch al bloed moet worden afgenomen. De onderzoekskosten zijn voor rekening van de GD.

 

 

Q koortsvaccinatie en keuringen:

In de afgelopen jaren heeft de overheid  gedoogd dat er niet gevaccineerd werd voor gesloten keuringen. Deze gedoogsituatie is ontstaan door een interpretatie van de tijdelijke wetgeving aangaande Q-koorts, hiervan was het ministerie op de hoogte.
N.a.v een incident  heeft de dossierhouder van het ministerie aangekondigd dat men deze gedoogsituatie wilde beeindigen.

Over de ontstane situatie hebben we enkele keren overleg gevoerd met het ministerie en de nVWA .  We hebben nadrukkelijk het belang van besloten keuringen onderbouwd alsmede hebben we aannemelijk gemaakt dat hier nagenoeg geen risico voor de verspreiding van Q koorts bestaat.

Tenslotte heeft het ministerie medegedeeld dat men de besloten keuringen vanaf dit moment NIET meer zal gedogen.

Dit houdt in dat u de dieren die op een keuring of op een ander evenement komen moet vaccineren tegen Q koorts.
Het ministerie beroept zich uitsluitend en alleen op de  wetgeving , men heeft nauwelijks begrip voor het gegeven dat hier sprake is van een  “nihil “ risico.
Gezien de onbevredigende argumentatie hebben we deze zaak op de agenda gezet van het komende  beleidsoverleg met de directeur Dierziekten en Voedselveiligheid.  We zullen het belang van besloten keuringen bepleiten zowel voor het behoud en het functioneren van de stamboekverenigingen als voor het behoud van een gezonde en vitale populatie fokdieren !
Gezien de politieke gevoeligheid van dit onderwerp en de lopende Q-koortsclaim verwachten we niet dat er op korte termijn verandering komt in het standpunt van het ministerie.

Bron nieuwsbrief platform KSG

 

 

Nieuwe I&R tarieven 

  • Vanaf 2015 wordt het vaste bedrag per UBN € 19,- per jaar. Omdat de nieuwe tarieven halverwege dit jaar ingaan geldt alleen voor 2014 een hoger bedrag van € 26,-
  • Tarief voor de registratie, aanvoer en importmelding wordt per dier € 0,25 per melding.
  • Tarief voor aanvoermeldingen op erkende verzamelplaatsen en slachthuizen wordt per dier € 0,05 per melding.
  • Herstel op verzoek uitgevoerd door uitvoerende EZ-organisatie bedraagt € 10,-.
  • Meldingen die buiten de meldingstermijn vallen worden belast met een extra bedrag van € 0,50 per melding.
  • Het UBN tarief gaat ook in rekening gebracht worden indien er geen dieren worden gehouden op het UBN, en het UBN niet beëindigd is.

 Bron: nieuwsbrief platform KSG.

Agenda 2017

07 april: Ledenvergadering in de keet van Heerde, aanvang 20.00uur

Facebook

 

Suffolkweb

SuffolkFolks

Log in op Suffolkweb voor de laatste digitale SuffolkFolks

Suffolk Stamboek Nederland 2015