Nieuws

Geen grote zorgen blauwtong, meer... 

 

De wolf rukt op, 
straks probleem in NL?

lees artikel (in Duits)

 

TE KOOP:

Suffolk Uithangbord
lees meer...

Importeisen 2013 (bijlage 2 Reglement)

 1. Binnen 3  werkdagen na import dienen de geïmporteerde dieren gemeld te worden bij de Stamboekadministrateur. Overgelegd dienen te worden:
 • Origineel stamboomcertificaat met tenminste 3 generaties van het betreffende dier uitgegeven door het stamboek in het land van herkomst);
 • Exportdocument afgegeven in land van herkomst;
 • Identificatiegegevens herleidbaar tot het dier en het stamboomcertificaat;
 • Scrapiegenotypering van het betreffende dier;
 • Zwoegercertificering bedrijf van aankoop;
 • Resultaat bloedonderzoek op Caseous Lymphadenitis (CL) uitgevoerd in het land van export, maximaal 4 weken voorafgaand aan de exportdatum;
 • Voor dieren ingevoerd uit Duitsland: aantoonbaar afstamming vrij van Spider Lamb Syndrome (SLS);
 • Bij drachtig ingevoerde ooien dient een dekverklaring dan wel een kopie van het afstammingsbewijs van de vader van de te verwachten lammeren overlegd te worden.
 1. De Stamboekadministrateur controleert de juistheid en volledigheid van de aangeleverde documenten en de identificatie van het dier. De Stamboekadministrateur draagt zorg voor aanmelding dier in I&R databank Ministerie EL&I.
 2. Na akkoordbevinding documenten worden de dieren onder de code I opgenomen in het Hoofdstamboek.
 3. Als de originele stamboekbewijzen ontbreken of niet eenduidig aan het betreffende dier kunnen worden gekoppeld, bestaat de mogelijkheid de dieren in het Hulpstamboek op te nemen onder de voor het hulpstamboek geldende voorwaarden. 
 4. De geïmporteerde dieren met code I kunnen onder de code A in het Hoofdstamboek worden opgenomen indien 6 maanden na invoer middels bloedonderzoek door een door het SSN erkend laboratorium,  geen CL antistoffen zijn aangetoond. Tot die tijd worden de dieren in quarantaine gehouden.

Agenda 2017

07 april: Ledenvergadering in de keet van Heerde, aanvang 20.00uur

Facebook

 

Suffolkweb

SuffolkFolks

Log in op Suffolkweb voor de laatste digitale SuffolkFolks

Suffolk Stamboek Nederland 2015