Nieuws

Geen grote zorgen blauwtong, meer... 

 

De wolf rukt op, 
straks probleem in NL?

lees artikel (in Duits)

 

TE KOOP:

Suffolk Uithangbord
lees meer...

Aanvullende eisen 2014 (bijlage 3 Reglement):

Aanvullend te verstrekken gegevens bij geboortemelding (artikel 8 lid 12 Reglement):

  • Geboortegewicht in kilo’s (weging op dag van de geboorte, afgerond op 100gr) van alle geboren lammeren;
  • Staartlengte gemeten in centimeter (van aanzet van de staart tot staartpunt)
  • Geconstateerde afwijkingen aan de staart;

 

Voor stamboekregistratie code A van Rammen (artikel 8 lid 16 Reglement):

  • scrapiegenotypering ARR/ARR blijkend uit een scrapievrij-status van het bedrijf van de Fokker danwel uiteen gecertificeerd scrapiegenotyperingsonderzoek.
  • een minimale fokwaarde voor staartlengte, welke jaarlijks door de FAC vastgesteld wordt.
  • De buitenlandse Leden kunnen wel rammen op laten nemen zonder aan de vastgestelde fokwaarde voor de staartlengte te voldoen.
  • Indien de fokwaarde van een in Nederland toegelaten ram bij actualisatie van de fokwaarden een waarde van minder dan 100 krijgt, mag de desbetreffende ram met ingang van het eerstvolgende dekseizoen niet meer ingezet worden voor de stamboekfokkerij.  De ram krijgt dan in de Stamboekregistratie van de Stamboekinspecteur de code B.  Alle lammeren van de betreffende ram die tot het eerstvolgende dekseizoen geboren zijn, kunnen worden geregistreerd als had de ram code A.  Op dergelijke “teruggezette”rammen is ontheffing van artikel 8 lid 5 Reglement met ingang van het eerstvolgende dekseizoen niet (meer) van toepassing.

 

Ontheffing inzet ram met te lage fokwaarde staart (artikel 8 lid 5 Reglement):

Indien de eigenaar van de ooien een ram in wil zetten met een fokwaarde voor de staart beneden het in dat jaar gestelde fokwaarde, kan hij/zij hiervoor een verzoek indienen bij de FAC.  Deze ram mag alleen ingezet worden bij ooien met een  zodanige fokwaarde staart dat de gemiddelde fokwaarde van de ram en de ooi minimaal de voor dat Fokjaar gestelde ondergrens is. 

Ontheffing Importrammen (artikel 8 lid 5 Reglement):

Importrammen en ramlammeren geboren uit drachtig geïmporteerde ooien mogen twee dekseizoenen ingezet worden, ook als ze geen danwel een fokwaarde van minder dan 100 hebben.
Deze ontheffing duurt maximaal voor twee dekseizoenen, waarin lammeren uit deze ram zijn geregistreerd. Met ingang van het daarop volgende dekseizoen gelden voor deze rammen dezelfde eisen als voor in Nederland geregistreerde rammen.

Zonen van importrammen en zonen geboren uit zonen van drachtige importooien vallen onder dezelfde eisen als de nakomelingen uit Nederlandse ooien.

 

Deze aangepaste versie van de Aanvullende eisen is vastgesteld in de A.L.V. van 11 april 2014 en vervangt de versie d.d. 19 april 2013.

Agenda 2017

07 april: Ledenvergadering in de keet van Heerde, aanvang 20.00uur

Facebook

 

Suffolkweb

SuffolkFolks

Log in op Suffolkweb voor de laatste digitale SuffolkFolks

Suffolk Stamboek Nederland 2015